Padaliniai » Globos centras

GLOBOS CENTRAS

 

Globos centro tikslas - užtikrinti, kad visiems Marijampolės savivaldybėje gyvenantiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

 

 

Kontaktai:
Marijampolė, P.Kriaučiūno g. 2
Tel. (8 343) 52 287

 

Mob. tel. 8 673 49843
Vyriausioji socialinė darbuotoja Inesa Komkaitė
globoscentras@mspc.lt