Padaliniai » Pagalbos šeimoms tarnyba

PAGALBOS ŠEIMOMS TARNYBA

 

Pagalbos šeimoms tarnyba (toliau - Tarnyba) teikia šeimoms bei jose augantiems vaikams bendrąsias, socialinės priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas asmens namuose.

 

 

Kontaktai:

Marijampolė, Vytauto g. 17

Tel.: (8 343) 5 43 54, 8 615 30269
Pagalbos šeimoms tarnybos vadovė Irena Senkutė
El. p.  centras@mspc.lt


Socialiniai darbuotojai:

 

Vardas, pavardė

Seniūnija

Telefonas

El. paštas

Gitana Okleiterienė

Gudelių sen.

8 615 30945

gudeliai@mspc.lt

Reda Žaliaduonienė

Liudvinavo sen.

8 615 30267

liudvinavas@mspc.lt

Jurgita Bielienė

Narto sen.

8 615 30668

nartas@mspc.lt

Edita Paliokienė Narto sen. 8 671 47126 nartas@mspc.lt
Jolita Glodienė Narto sen. 8 607 55974 nartas@mspc.lt

Irma Mosiejienė

Degučių sen.

8 682 46261

deguciai@mspc.lt

Jurgita Murauskienė

Degučių sen.

8 615 30838

deguciai@mspc.lt

Giedrė Kisielienė Degučių sen. 8 673 49701 deguciai@mspc.lt

Rima Akelienė

Marijampolės sen.

8 615 30419

marijampole@mspc.lt

Ilona Petraitienė Marijampolės sen. 8 673 49662 marijampole@mspc.lt

Vilma Danilevičė

Mokolų sen.

8 615 30865

mokolai@mspc.lt

Rasa Plioplienė

Igliaukos sen.

8 615 30485

igliauka@mspc.lt

Marina Kiršienė

Sasnavos sen.

8 684 51059

sasnava@mspc.lt

Asta Balcierienė   8 611 46291 rseima@mspc.lt

 

 

Atvejo vadybininkai:

 

Vardas, pavardė Darbo vieta Telefonas El. paštas
Dalia Baltrūnaitienė 218 kab., Vytauto g. 17, Marijampolė 862099730 dalia.atvejovadyba@gmail.com
Reda Kubilienė 218 kab., Vytauto g. 17, Marijampolė 861881932 reda.atvejovadyba@gmail.com
Gitana Vasiliauskienė 216 kab., Vytauto g. 17, Marijampolė 862061145 gitana.atvejovadyba@gmail.com
Ingrida Gustaitienė 216 kab., Vytauto g. 17, Marijampolė 861530776 ingrida.atvejovadyba@gmail.com