į pradžią turinys susisiekite
Padaliniai » Pagalbos socialinės rizikos šeimoms tarnyba spausdinti

PAGALBOS SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMS TARNYBA

 

Pagalbos socialinės rizikos šeimoms tarnyba (toliau-Tarnyba) teikia socialinės rizikos šeimoms bei jose augantiems vaikams bendrąsias, socialinės priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas asmens namuose.

 

 

Kontaktai:
Tel.: (8 343) 5 43 54, 8 615 30269
Pagalbos socialinės rizikos šeimoms tarnybos vadovė Irena Senkutė
el. p.  centras@mspc.lt


Socialiniai darbuotojai:

 

Vardas, pavardė

Seniūnija

Telefonas

El. paštas

Gitana Okleiterienė

Gudelių sen.

8 615 30945

gudeliai@mspc.lt

Reda Žaliaduonienė

Liudvinavo sen.

8 615 30267

liudvinavas@mspc.lt

Dalia Baltrūnaitienė

Liudvinavo sen.

8 620 99730

liudvinavas@mspc.lt

Jurgita Bielienė

Narto sen.

8 615 30668

nartas@mspc.lt

Edita Paliokienė Narto sen. 8 671 47126 nartas@mspc.lt
Aistė Mikulionytė Narto sen. 8 607 55974 nartas@mspc.lt

Irma Mosiejienė

Degučių sen.

8 682 46261

deguciai@mspc.lt

Jurgita Murauskienė

Degučių sen.

8 615 30838

deguciai@mspc.lt

Giedrė Kisielienė Degučių sen. 8 673 49701 deguciai@mspc.lt

Rima Akelienė

Marijampolės sen.

8 615 30419

marijampole@mspc.lt

Ilona Petraitienė Marijampolės sen. 8 673 49662 marijampole@mspc.lt

Monika Mauručaitė

Šunskų sen.

8 647 66368

sunskai@mspc.lt

Vilma Danilevičė

Mokolų sen.

8 615 30865

mokolai@mspc.lt

Rasa Plioplienė

Igliaukos sen.

8 615 30485

igliauka@mspc.lt

Marina Kiršienė

Sasnavos sen.

8 684 51059

sasnava@mspc.lt

Asta Balcierienė   8 611 46291 rseima@mspc.lt
Simona Petrauskienė   8 615 30297 rseima@mspc.lt
Irma Matulevičienė   8 615 30776 rseima@mspc.lt