Paslaugos » Dienos socialinė globa namuose

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimas

Dienos socialinė globa asmens namuose

Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493 (Žin., 2006, Nr. 17-589);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570);

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika*, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 (Žin., 2006, Nr. 43-1571). Aktuali redakcija.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2007-08-27 sprendimas Nr. 1-122 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos patvirtinimo“.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2011-11-28 sprendimas Nr.1- 295 „ Dėl Marijampolės savivaldybės bendradarbiavimo tarp įstaigų, įmonių, ir organizacijų ilgalaikės priežiūros paslaugų sutarčių sudarymo ir šių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus siuntimas, sprendimas

Viešosios  paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Pagalbos namuose tarnyba

tel. (8 343) 54 286, 8 612 65301

el.p. pagalba@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel. (8 343) 55 426, (8 686) 16 707, el.p. direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių paslaugų skyrius, Socialinių paslaugų skyrimas

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis

Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-51 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“;

Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarka Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. sprendimu Nr. 1-356.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas-paraiška

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriuje