Paslaugos » Kompleksinės paslaugos šeimai

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje

 

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-10-0002) finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

Projekto tikslas - suteikti kompleksinę pagalbą šeimai ir jų vaikams, išgyvenantiems sudėtingą gyvenimo tarpsnį, stiprinti šeimos tarpusavio ryšius, rasti taikius sprendimus.

 

POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMAI

Pozityvios tėvystės mokymai skirti tėvams, auginantiems 0-12 m. amžiaus vaikus.

Mokymų pagalba:

- Įgysite daugiau pasitikėjimo savimi, kaip tėvais;

- Geriau pažinsite, suprasite savo vaiką;
- Išmoksite efektyvių drausminimo, motyvacijos stiprinimo, pozityvių ribų nustatymo metodų;
- Išsaugosite artimą, šiltą santykį su vaiku.

Mokymus veda psichologai pagal specialią tėvystės įgūdžių ugdymo programą. Mokymai vyksta 1 kartą per savaitę, iš viso 8 susitikimai. Tėvystės įgūdžių mokymus galime vesti ir Jūsų ugdymo įstaigoje, bendruomenėje ar seniūnijoje. Tereikia surinkti 10 asmenų tėvelių grupę ir mus pakviesti!

 

PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA ŠEIMAI

- Individualios/grupinės psichologo konsultacijos teikiamos vaikams, paaugliams dėl galimų emocijų, elgesio, raidos, mokymosi ir kt. sutrikimų. 

- Suaugusiems dėl įvairių emocinių išgyvenimų, psichologinių krizių, priklausomybių ir pan.

- Konsultacijos tėvams vaikų auklėjimo klausimais.

- Socialinio darbuotojo konsultacijos šeimoms turinčioms socialinių, socializacijos problemų.

- Dailės terapijos užsiėmimai grupėse.

 

MEDIACIJOS PASLAUGOS

Padedant nešališkam mediatoriui sprendžiamos įvairios konfliktinės situacijos, nesutarimai, ginčai tarp sutuoktinių, vaikų ir tėvų/globėjų, brolių ir seserų ar kitų dviejų šeimų ir pan.

 

VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

Teikiamos nuo 3 metų amžiaus vaikams, kol tėvai dalyvauja projekto veiklose.

 

Informacija ir registracija

Bendruomeniniai šeimos namai

Vytauto g. 17, Marijampolė

Socialinė darbuotoja Renata Gavėnienė

Tel. 8 684 90685

 

Partneriai

Vikaviškio vyskupijos „Caritas”

Bažnyčios g. 42, Marijampolė

Socialinė darbuotoja

Tel. 8 607 91316.