Paslaugos » Laikinas apgyvendinimas

Laikino apgyvendinimo paslaugos teikimo aprašymas

Viešosios paslaugos pavadinimas

Laikino apgyvendinimo

Teisės aktai, reguliuojantys viešosios   paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos soc. apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-212 „Dėl socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570);

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 ( Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162)

Marijampolės savivaldybės tarybos 2007-08-27 sprendimas Nr.1-122 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos patvirtinimo". 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Norintys gauti apgyvendinimo institucijoje paslaugą, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių paslaugų skyrių
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija, teikianti klientui socialines paslaugas Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus siuntimas, sprendimas

Viešosios paslaugos teikėjas

 

 

 

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Socialinės rizikos šeimų paramos centras Liudvinavo seniūnijoje

tel. (8-684) 68 554

el. p. centrasnetickampis@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel. 8-343-55426 el.p. direktore@mspc.lt  
Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, Socialinių paslaugų skyrimas
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas-paraiška
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys, deklaravę gyvenamą vietą Marijampolės mieste, prašymą-paraišką pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių  paslaugų skyrius

 

Asmenys deklaravę gyvenamą vietą kaimiškoje seniūnijoje, prašymą-paraišką pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijos specialistams:

Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19
Gudelių seniūnijoje, Gudelių k., Vytauto g. 8
Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6
Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27

Šunskų seniūnijoje, Šunskai, Varpo g. 32