Paslaugos » Laikinas apnakvindinimas

Laikino apnakvindinimo paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimas Laikinas apnakvindinimas, apnakvindinimas nakvynės namuose
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589)

Socialinių paslaugų katalogas*, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570)

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 ( Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162)

Marijampolės savivaldybės tarybos 2007m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr.1-122 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos patvirtinimo"

Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. 1-356 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Norintys gauti apnakvindinimo institucijoje paslaugą, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių paslaugų skyrių
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus siuntimas, sprendimas
Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Laikiniosios nakvynės namai

tel.  (8 343) 53515, 8 612 65302,

el. p. technika@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel. (8 343) 55426, 8 686 16707, el. p.  direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, Socialinių paslaugų skyrimas

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Paslaugos apmokamos vadovaujantis

Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. 1-51 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“; Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo mėn. 30d. sprendimu Nr. 1-356, 39 punktu.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas-paraiška
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinės paslaugų skyrius