Paslaugos » Pagalba į namus

Pagalbos į namus paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimas Pagalba į namus
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589)

Socialinių paslaugų katalogas patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; žin., 2013, Nr.74-3719 )

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 ( Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162)

Marijampolės savivaldybės tarybos 2007-08-27 sprendimas Nr.1-122 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos patvirtinimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Dėl pagalbos į namus paslaugos gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės Socialinių paslaugų skyrių

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus siuntimas, sprendimas
Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Pagalbos namuose tarnyba

 

tel. (8 343) 54 286, 8 612 65301

el.p. pagalba@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel. (8 343) 55426, 8 686 16707, el.p. direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, Socialinių paslaugų skyrimas
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:

Marijampolės socialinės pagalbos centras
Įmonės kodas 151388723
Sąsk. nr. LT17 7044 0600 0207 5786

Įmokos pavadinimas: už paslaugas namuose ( __ ) mėn. (Vardas, Pavardė)   

 

Už paslaugas galima susimokėti Socialinės pagalbos centro buhalterijoje.

 

Pagalbos pinigai mokami Socialinės pagalbos centro buhalterijoje.

 

Paslauga teikiama vadovaujantis

Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-51 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“;

Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. sprendimu Nr. 1-356, 39 punktu.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas-paraiška
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių paslaugų skyrius