Paslaugos » Socialinė globa institucijoje

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje paslaugos teikimo aprašymas
Administracinės paslaugos pavadinimas Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa institucijoje
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589);
Socialinių paslaugų katalogas*, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; žin., 2013, Nr.74-3719 );
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 (Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162)

Informacija ir  dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių paslaugų skyrių

Informacija ir  dokumentai, kuriuos turi gauti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių  paslaugų skyriaus siuntimas, sprendimas
Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Socialinės globos padalinys

tel. (8 343) 56704, 8 687 11208

el. p. kartunamai@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, (8 343) 55426, 8 686 16707,

el.p. direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, Socialinių paslaugų skyrimas
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Apmokėjimas už paslaugas pagal

Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. 1-202 „Dėl Marijampolės Socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų per mėnesį patvirtinimą“;

Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. 1-51 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“;

Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas 2013 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1-356 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas-paraiška
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių paslaugų skyrius