į pradžią turinys susisiekite
Paslaugos » Socialinė globa vaikams institucijoje spausdinti

Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos vaikams paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimas

Vaikų trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa instutucijoje

Teisės aktai, reguliuojantys  viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas. 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl socialinių paslaugų katalogo 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 (Žin. 2006 Nr. 43-1570, 2008 Nr. 2-72, 2013 Nr. 74-3719)

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 56 "Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo" (Žin. 2012 m gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-548 redakcija)

Marijampolės savivaldybės tarybos 2007-08-27 sprendimas Nr.1-122 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos patvirtinimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Norintys gauti paslaugą, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyrių

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento siuntimas, sprendimas

Viešosios paslaugos teikėjas

Rasa Liškauskienė, Kartų namų Vaikų socialinės globos padalinio vyriausioji socialinė darbuotoja,

tel. (8 343) 56704, 8 687 11208

el.p. kartunamai@mspc.lt

Viešosios paslaugos teikėjas paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel.  (8-343) 55426,

el. p. direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos teikėjas paslaugos suteikimo trukmė

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyrius, Socialinių paslaugų skyrimas

Viešosios paslaugos teikėjas paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas-paraiška
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paslaugos skyrius