Paslaugos » Socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimoms

Pagalbos socialinės rizikos šeimoms paslaugų teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimas

Bendrosios socialinės paslaugos.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos asmens namuose
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493 (Žin., 2006, Nr. 17-589);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. A1-207 „Dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis metodinių rekomendacijų patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 9-254);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. A1-212 „Dėl socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 86-3373);

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika*, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 (Žin., 2006, Nr. 43-1571).

Marijampolės savivaldybės tarybos 2007-08-27 sprendimas Nr. 1-122 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos patvirtinimo“.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Norintys gauti paslaugą, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyrių
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento siuntimas, sprendimas

Viešosios  paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Pagalbos socialinės rizikos šeimoms tarnyba

tel. (8 343) 54354, 8 615 30269

el. p. r.seima@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, (8 343) 55 426,  8 686 16 707,

el.p. direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Socialinės paslaugos yra teikiamos pagal poreikį

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis

Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-51 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“;

Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarka Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. sprendimu Nr. 1-356.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas-paraiška

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės miesto gyventojai prašymą-paraišką atvyksta užpildyti į Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriuje

 

Asmenys deklaravę gyvenamą vietą kaimiškoje seniūnijoje, prašymą-paraišką užpildyti atvyksta pas seniūnijose dirbančius specialistus, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą:

Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19
Gudelių seniūnijoje, Gudelių k., Vytauto g. 8
Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6
Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27

Šunskų seniūnijoje, Šunskai, Varpo g. 32