Paslaugos » Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas neįgaliem

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo institucijoje suaugusiems asmenims su negalia paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimas

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas institucijoje suaugusiems asmenims su negalia

Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589)

Socialinių paslaugų katalogas (Žin.,2013, Nr. 74-3719)

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 ( Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162)

Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr.1-122 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos patvirtinimo"

Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. 1-645 „Dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (dalinai pakeista 2010 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. 1366)

Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. 1-356 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Norintys gauti paslaugą, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių paslaugų skyrių
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus siuntimas
Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Darbo terapijos padalinys

tel.  (8 343) 53515, 8 612 65302

el. p. technika@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel. (8 343) 55426, 8 686 16707, el. p.  direktore@mspc.lt
Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių paslaugų skyrius, Socialinių paslaugų skyrimas
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Paslaugos apmokamos vadovaujantis

Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-51 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“;

Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo mėn. 30d. sprendimu Nr. 1-356, 26 ir 40 punktu.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas-paraiška
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinės paslaugos skyrius