Veikla » Darbo užmokestis

Marijampolės socialinės pagalbos centro darbuotojų

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis