Veikla » Darbo užmokestis

Marijampolės socialinės pagalbos centro darbuotojų

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

 

Eil. Nr. Pareigybė Pareigybės lygis Pareigybių skaičius 2017 m. IV ketv. Pareigybių skaičius 2018 m. I ketv.
1 Direktorius A1 1 1673 1 1791
2 Direktoriaus pavaduotojas A1 2 1228 2 1351
3 Skyriaus, padalinio vadovas A 8 884 8 955
4 Skyriaus, padalinio vadovas B 1,5 934 1,5 998
5 Specialistas A 42,50 706 42,50 741
6 Specialistas B 1,75 781 1,75 833
7 Kvalifikuotas specialistas C 111,25 505 111,25 537
8 Darbininkas D 4 380 4 400