Aprūpinimas būtiniausiais daiktais

Pagrindinis / Aprūpinimas būtiniausiais daiktais
Aprūpinimo būtiniausiais daiktais paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimas Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne, maistu
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589) galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-01) Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-06-11 iki 2021-03-31 (Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162) Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d.  sprendimas Nr. 1-124 „Aprūpinimo būtiniausiais labdaros būdu gautais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis tvarka, patvirtinimo“ Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. 1-74 „Dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo prasymas-direktorei
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis darbuotojas)
Viešosios paslaugos teikėjas Marijampolės socialinės pagalbos centro Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros (paramos) padalinys tel.  (8 343) 53515, 8 612 65302 el. p. technika@mspc.lt
Viešosios paslaugos vadovas Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel.  (8 343) 55426, 8 686 16707, el. p.  direktore@mspc.lt
Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Pagal poreikį
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės socialinės pagalbos centro Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros (paramos) padalinyje Vytauto g. 87, Marijampolė

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content