Pagalbos šeimoms tarnyba

Pagrindinis / Paslaugos / Pagalbos šeimoms tarnyba​

PAGALBOS ŠEIMOMS TARNYBA

Pagalbos šeimoms tarnyba veiklą vykdo nuo 2009 metų. Tarnybos nuostatai

Tarnyboje teikiamos šios paslaugos:

  • Bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas ir kt.);
  • Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo asmens namuose paslaugos (kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir kt.)
  • Atvejo vadyba.

Atvejo vadybaatvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą ar vaiko besilaukiančiai moteriai organizavimas ir teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir sudaryti sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinant vaiko saugumą, jo interesus.

Atvejo vadybininkai darbuotojai, koordinuojantys atvejo vadybos procesą šeimai, paskirti socialinių paslaugų įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Atvejo vadybininkas sutelkia šeimą ir kitus reikalingus specialistus, siekiančius padėti šeimai įveikti iškilusius sunkumus. Tokiu būdu yra užtikrinama prevencinė ir visapusiška pagalba. 

Atvejo vadybos tikslas rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai ir joje augančiam vaikui, tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti šeimos ir vaiko problemas, bet kartu sudarytų sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko saugumą, jo interesus.

Atvejo vadybą sudaro:

  1. Šeimos poreikių pagalbai vertinimas;
  2. Pagalbos šeimai organizavimas;
  3. Pagalbos plano sudarymas;
  4. Pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas;
  5. Šeimos stebėsena.

Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis – ugdo ir palaiko šeimos narių motyvaciją siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime, siūlo socialinių problem sprendimų alternatyvas, organizuoja reikalingą ir prevencinę pagalbą. 

Kontaktai:

Vytauto g. 17, Marijampolė
Tarnybos vadovė Irena Senkutė
Tel.: 8 615 30269
El. p.: seima@mspc.lt

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content