Pagalbos šeimoms tarnyba

Pagrindinis / Paslaugos / Pagalbos šeimoms tarnyba​

Pagalbos šeimoms tarnyba veiklą vykdo nuo 2009 metų.

Tarnyboje teikiamos šios paslaugos:

  • Bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas ir kt.);
  • Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo asmens namuose paslaugos (kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir kt.)
  • Atvejo vadyba.

Atvejo vadybaatvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą ar vaiko besilaukiančiai moteriai organizavimas ir teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir sudaryti sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinant vaiko saugumą, jo interesus.

Atvejo vadybininkai darbuotojai, koordinuojantys atvejo vadybos procesą šeimai, paskirti socialinių paslaugų įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Atvejo vadybininkas sutelkia šeimą ir kitus reikalingus specialistus, siekiančius padėti šeimai įveikti iškilusius sunkumus. Tokiu būdu yra užtikrinama prevencinė ir visapusiška pagalba. 

Atvejo vadybos tikslas rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai ir joje augančiam vaikui, tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti šeimos ir vaiko problemas, bet kartu sudarytų sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko saugumą, jo interesus.

Atvejo vadybą sudaro:

  1. Šeimos poreikių pagalbai vertinimas;
  2. Pagalbos šeimai organizavimas;
  3. Pagalbos plano sudarymas;
  4. Pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas;
  5. Šeimos stebėsena.

Socialiniai darbuotojai, darbui su šeimomis – ugdo ir palaiko šeimos narių motyvaciją siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime, siūlo socialinių problem sprendimų alternatyvas, organizuoja reikalingą ir prevencinę pagalbą. 

Atvejo vadybininkų kontaktai:

Vardas, pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Dalia Baltrūnaitienė

8 620 99730 

dalia.atvejovadyba@gmail.com

Reda Kubilienė

8 618 81932

reda.atvejovadyba@gmail.com

Gitana Vasiliauskienė

8 620 61145

gitana.atvejovadyba@gmail.com

Ingrida Gustaitienė

8 615 30776

ingrida.atvejovadyba@gmail.com

Sonata Dunkule

8 679 19470

sonata.atvejovadyba@gmail.com

Danguolė Paltanavičienė

8 698 59263

danguole.atvejovadyba@gmail.com

Vilma Puodžiūnienė

8 605 66306

 

Socialinių darbuotojų, darbui su šeima kontaktai:

Vardas, pavardė

Telefono numeris

Gitana Okleiterienė

8 615 30945

Reda Žaliaduonienė

8 615 30267

Jurgita Bielienė

8 615 30668

Edita Paliokienė

8 671 47126

Irma Gudaitienė

8 682 46261

Jurgita Murauskienė

8 615 30838

Giedrė Kisielienė

8 673 49701

Rima Akelienė

8 615 30419

Vilma Danilevičė

8 615 30865

Ilona Petraitienė

8 673 49662

Rasa Plioplienė

8 615 30485

Marina Kiršienė

8 684 51059

Kontaktai:
Vytauto g. 17, Marijampolė.
Tarnybos vadovė Irena Senkutė
Tel.: 8 615 30269

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content