Techninės pagalbos priemonės

Pagrindinis / Techninės pagalbos priemonės

Techninės pagalbos priemonių paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimasAprūpinti techninės pagalbos priemonėmis (toliau – TPP)
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493 (Žin., 2006, Nr.17-589) galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-01)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-04-20)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. A1-517 “Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. balandžio 16 d. įsakymas  Nr. A1-311  Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoAsmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų, ortopedų – traumatologų, reumatologų ar neurologų išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurio galiojimo laikas – 12 mėnesių (kreipiantis pirmą kartą arba pakartotinai pasikeitus asmens sveikatos būklei).
Asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinants dokumentas.
Užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentas (leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, pažyma apie Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir kt.).
Neįgaliojo pažymėjimas, invalidumo pažymėjimas ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma ar dokumentas, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turintys akivaizdžių neįgalumo požymių bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis darbuotojas)

Pasinaudojant IS „Parama“, gaunami duomenys iš:

Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.

Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros (paramos) padalinys

el.  (8 343) 53515, 8 612 65302, el. p. technika@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovasVilma Ratkevičienė, direktorė, (8 343) 55426, 8 686 16707, el. p.  direktore@mspc.lt
Viešosios paslaugos suteikimo trukmėPagal poreikį
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-04-20))
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas judėjimo TPP gauti iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro
Prašymo priėmimo vieta ir laikas

Marijampolės socialinės pagalbos centro Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros (paramos) išdavimo punkte Vytauto g. 87, Marijampolė

Pirmadieniais: 13.00 – 17.00 val.

Antradieniais – ketvirtadieniais: 9.00 – 11.00 val. ir 15.00 – 17.00 val.

Penktadieniais: 9.00 – 11.00 val.

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content