Teisinė informacija

Pagrindinis / Teisinė informacija – temp

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimasDienos socialinė globa institucijoje
Teisės aktai reglamentuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589) galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-01)
Socialinių paslaugų katalogas patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; žin., 2013, Nr.74-3719 );

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Norintys gauti dienos socialinę globą institucijoje, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Marijampolės savivaldybės administracijos sprendimas

Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinys

tel. 8 676 42206, el.p. jaunuoliai@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel. (8 343) 55426, 8 686 16707,

el.p. direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Pagal poreikį teikiama dienos socialinės globos paslauga institucijoje.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Mokėjimo už paslaugas dydis apskaičiuojamas pagal

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

9116_8-forma_prasymas-paraiska

Prašymo priėmimo vietaMarijampolės savivaldybės administracijos  seniūnijos

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje paslaugos teikimo aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimasIlgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa institucijoje
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589) galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-01)
Socialinių paslaugų katalogas*, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 . Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-12-01 (Žin., 2006, Nr.43-1570)
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-06-11 iki 2021-03-31 (Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162)

Marijampolės savivaldybės tarybos 2021-03-29 sprendimas Nr.1-73
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

Informacija ir  dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoDėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės seniūniją pagal deklaruotą gyvenamą vietą.
Informacija ir  dokumentai, kuriuos turi gauti institucijaMarijampolės savivaldybės administracijos  sprendimas
Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Socialinės globos padalinys

tel. (8 343) 59399, 8 687 11208

el. p. kartunamai@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, (8 343) 55426, 8 686 16707,

el.p. direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmėPagal poreikį teikiamos trumpalaikės arba ilgalaikės socialinės globos paslaugos
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimas už trumpalaikės arba ilgalaikės socialinės globos paslaugas apskaičiuojamas ir nustatomas pagal asmens  pajamas. Mokėjimo už paslaugas dydis apskaičiuojamas pagal

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas-paraiška
Prašymo priėmimo vietaMarijampolės savivaldybės administracijos seniūnijos

Pagalbos į namus paslaugos teikimo aprašymas

 

Viešosios paslaugos pavadinimasPagalba į namus
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589) galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-01)

Socialinių paslaugų katalogas patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; žin., 2013, Nr.74-3719 )

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 ( Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162)

Marijampolės savivaldybės tarybos 2021-03-29 sprendimas Nr.1-73
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoNorintys gauti pagalbos į namus paslaugas, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Marijampolės savivaldybės administracijos  sprendimas
Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Pagalbos namuose tarnyba

tel. (8 343) 54 286, 8 612 65301

el.p. pagalba@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel. (8 343) 55426, 8 686 16707, el.p. direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmėPagalbos į namus paslauga teikiama nuo 5 iki 10 val. per savaitę.
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:

Marijampolės socialinės pagalbos centras
Įmonės kodas 151388723
Sąsk. nr. LT17 7044 0600 0207 5786

Įmokos pavadinimas: už paslaugas namuose ( __ ) mėn. (Vardas, Pavardė)   

Už paslaugas galima susimokėti Socialinės pagalbos centro buhalterijoje.

Pagalbos pinigai mokami Socialinės pagalbos centro buhalterijoje.

Paslauga teikiama vadovaujantis

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys9116_8-forma_prasymas-paraiska (1)
Prašymo priėmimo vietaMarijampolės savivaldybės administracijos  seniūnijose

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teikimo aprašymas

 

Viešosios paslaugos pavadinimas

Dienos socialinė globa asmens namuose

Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589) galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-01)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1570);

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika*, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 (Žin., 2006, Nr. 43-1571). Aktuali redakcija.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2021-03-29 sprendimas Nr.1-73
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Marijampolės savivaldybės administracijos  sprendimas

Viešosios  paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Pagalbos namuose tarnyba

tel. (8 343) 54 286, 8 612 65301

el.p. pagalba@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel. (8 343) 55 426, (8 686) 16 707, el.p. direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Dienos socialinės globos asmens namuose paslauga teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:

Marijampolės socialinės pagalbos centras
Įmonės kodas 151388723
Sąsk. nr. LT17 7044 0600 0207 5786

Įmokos pavadinimas: už paslaugas namuose ( __ ) mėn. (Vardas, Pavardė)   

Už paslaugas galima susimokėti Socialinės pagalbos centro buhalterijoje.

Socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

9116_8-forma_prasymas-paraiska (1)

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijose


Laikino apnakvindinimo paslaugos teikimo aprašymas

 

Viešosios paslaugos pavadinimas

Laikinas apnakvindinimas, apgyvendinimas nakvynės namuose

Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589) galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-01)

Socialinių paslaugų katalogas*, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570)

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 ( Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162)

Marijampolės savivaldybės tarybos 2021-03-29 sprendimas Nr.1-73
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 spalio 26 d. sprendimas Nr. 1-351 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-21 „Dėl laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugų organizavimo Marijampolės socialinės pagalbos centro Laikinosios nakvynės namuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Norintys gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Narto seniūniją.

Norintys gauti laikino apnakvindinimo paslaugą, turi kreiptis į Laikinosios nakvynės namus, Vytauto g. 87, Marijampolė.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucijaMarijampolės savivaldybės administracijos  sprendimas
Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Laikiniosios nakvynės namai

tel.  (8 343) 53515, 8 612 65302,

el. p. technika@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel. (8 343) 55426, 8 686 16707, el. p.  direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos teikiamos vadovaujantis  Socialinių paslaugų katalogas*, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 . Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-12-01 (Žin., 2006, Nr.43-1570)

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Paslaugos apmokamos vadovaujantis

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys9116_8-forma_prasymas-paraiska (1)
Prašymo priėmimo vieta

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugai – Marijampolės savivaldybės administracijos  Narto seniūnija.

Laikino apnakvindinimo paslaugai – Laikinosios nakvynės namus, Vytauto g. 87, Marijampolė

Laikino apgyvendinimo  ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos teikimo aprašymas

Viešosios paslaugos pavadinimas

Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslauga

Teisės aktai, reguliuojantys viešosios   paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos soc. apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-212 „Dėl socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1570);

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 ( Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162)

Marijampolės savivaldybės tarybos 2021-03-29 sprendimas Nr.1-73
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoNorintys gauti laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas institucijoje, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių paslaugų skyrių arba tiesiogiai į socialinės paslaugos tiekėją Marijampolės socialinės pagalbos centro Paramos šeimai padalinį Liudvinavo seniūnijoje.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija, teikianti klientui socialines paslaugas

Marijampolės savivaldybės administracijos sprendimas „Dėl socialinių paslaugų skyrimo“

Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Paramos šeimai padalinys Liudvinavo seniūnijoje

tel. (8-684) 68 554

el. p. centrasnetickampis@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel. 8-343-55426 el.p. direktore@mspc.lt  
Viešosios paslaugos suteikimo trukmėMarijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, Socialinių paslaugų skyrimas
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Amenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Marijampolės savivaldybėje, paslauga teikiama neatlygintinai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys9116_8-forma_prasymas-paraiska
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys, deklaravę gyvenamą vietą Marijampolės mieste, prašymą-paraišką pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių  paslaugų skyrius

Asmenys deklaravę gyvenamą vietą kaimiškoje seniūnijoje, prašymą-paraišką pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijos specialistams:

Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19
Gudelių seniūnijoje, Gudelių k., Vytauto g. 8
Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6
Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27

Šunskų seniūnijoje, Šunskai, Varpo g. 32

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos aprašymas

Viešosios paslaugos pavadinimas

Akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra

Teisės aktai, reguliuojantys  viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589) galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-07-01)

Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570). Galiojanti suvestinė redakcija 2021-08-24.

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 ( Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162) Galiojanti suvestinė redakcija 2021-04-01.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2021-03-29 sprendimas Nr.1-73
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoNorintys gauti paslaugą institucijoje, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės seniūniją pagal gyvenamą vietą. Gyventojai, gyvenantys Marijampolės savivaldybėje, bet deklaravę gyvenamąją vietą kitoje savivaldybėje, turi kreiptis į pastarąją savivaldybę.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija, kuri teiks socialines paslaugas

Marijampolės savivaldybės administracijos sprendimas dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų teikimo.

Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Paramos šeimai padalinys Igliaukos seniūnijoje

tel. 8 343 26422, 8 698 44357

el. p. centrasigliauka@mspc.lt

Paramos šeimai padalinys Liudvinavo seniūnijoje

tel. 8 684 68 554 

el. p. centrasnetickampis@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovasVilma Ratkevičienė, direktorė, tel. (8 343) 55426, 8 686 16707, el. p.  direktore@mspc.lt
Viešosios paslaugos suteikimo trukmėPagal poreikį Vaikų dienos centro akreditacijos laikotarpiui, t. y. iki 2023-11-20. Darbo laikas darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00.
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys, deklaravę gyvenamą vietą Igliaukos ar Gudelių seniūnijose, prašymą-paraišką pateikia specialistams:

Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19
Gudelių seniūnijoje, Gudelių k., Vytauto g. 8

Asmenys, deklaravę gyvenamą vietą Liudvinavo seniūnijoje, prašymą-paraišką pateikia specialistams:

Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6


Specialaus transporto paslaugos teikimo aprašymas

 

Viešosios paslaugos pavadinimasSpecialaus transporto organizavimas
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589);

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimas Nr.TR-352 „Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (forma);
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma;
Neįgaliojo arba pensininko pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma);
Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (forma SP-1 arba SP-2) arba gydytojų pažyma (forma F 027/a);

Pajamos už tris praėjusius mėnesius;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis darbuotojas)

Pasinaudojant IS „Parama“, gaunami duomenys iš:

Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

Užimtumo tarnybos prie LR SADM (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.uzt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens įregistravimą Užimtumo tarnyboje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;

Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Specialaus transporto tarnyba

tel. (8 343) 52 287, 8 609 16530

el.p. centras@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė,  direktorė, tel.  (8 343) 55 426, 

8 686 16 707, el.p. direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmėAsmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto organizavimo paslaugas, prašymą-paraišką (forma), ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas pateikia Marijampolės socialinės pagalbos centrui.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:

Marijampolės socialinės pagalbos centras
Įmonės kodas 151388723
Sąsk. nr. LT17 7044 0600 0207 5786

Įmokos pavadinimas: (Vardas, Pavardė) už transporto paslaugas (maršrutas)

Už paslaugas galima susimokėti Socialinės pagalbos centro buhalterijoje.

Apmokėjimas už suteiktas transporto paslaugas pagal

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. 1-125 „Dėl Marijampolės Socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų per mėnesį patvirtinimą“;

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimas Nr.TR-352 „Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” VI dalį.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys9116_8-forma_prasymas-paraiska 
Prašymo priėmimo vietaMarijampolės socialinės pagalbos centras, P.Kriaučiūno g. 2, Marijampolė

Techninės pagalbos priemonių paslaugos teikimo aprašymas

 

Viešosios paslaugos pavadinimasAprūpinti techninės pagalbos priemonėmis (toliau – TPP)
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493 (Žin., 2006, Nr.17-589) galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-01)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-04-20))

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. A1-517 “Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. balandžio 16 d. įsakymas  Nr. A1-311  Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų, ortopedų – traumatologų, reumatologų ar neurologų išduotą išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurio galiojimo laikas – 12 mėnesių (kreipiantis pirmą kartą arba pakartotinai pasikeitus asmens sveikatos būklei).
Asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą (leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, pažymą apie Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir kt.).
Neįgaliojo pažymėjimą, invalidumo pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turintys akivaizdžių neįgalumo požymių bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis darbuotojas)

Pasinaudojant IS „Parama“, gaunami duomenys iš:

Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.

Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros (paramos) padalinys

el.  (8 343) 53515, 8 612 65302

el. p. technika@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovasVilma Ratkevičienė, direktorė, (8 343) 55426, 8 686 16707, el. p.  direktore@mspc.lt
Viešosios paslaugos suteikimo trukmėPagal poreikį
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-04-20))
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas judėjimo TPP gauti iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro

Prašymo priėmimo vieta ir laikas

Marijampolės socialinės pagalbos centro Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros (paramos) padalinyje Vytauto g. 87, Marijampolė

Pirmadieniais: 13.00 – 17.00 val.

Antradieniais – ketvirtadieniais: 9.00 – 11.00 val. ir 15.00 – 17.00 val.

Penktadieniais: 9.00 – 11.00 val.


Pagalbos šeimoms, patiriančioms socialinę riziką,  paslaugų teikimo aprašymas

 

Viešosios paslaugos pavadinimas

Bendrosios socialinės paslaugos.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos asmens namuose

Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-802 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”

Socialinių paslaugų katalogas*, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 . Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-12-01 (Žin., 2006, Nr.43-1570)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Marijampolės savivaldybės administracijos  sprendimas
Viešosios  paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Pagalbos šeimoms tarnyba

tel. (8 343) 54354, 8 615 30269

el. p. r.seima@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, (8 343) 55 426,  8 686 16 707,

el.p. direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Socialinės paslaugos yra teikiamos pagal poreikį

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Socialinės paslaugos teikiamos neatlygintinai.

Aprūpinimo būtiniausiais daiktais paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimasAprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne, maistu
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589) galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-01)

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-06-11 iki 2021-03-31 (Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162)

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d.  sprendimas Nr. 1-124 „Aprūpinimo būtiniausiais labdaros būdu gautais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis tvarka, patvirtinimo“

Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. 1-74 „Dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoprasymas-direktorei
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis darbuotojas) 

Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros (paramos) padalinys

tel.  (8 343) 53515, 8 612 65302

el. p. technika@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel.  (8 343) 55426, 8 686 16707,

el. p.  direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmėPagal poreikį
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės socialinės pagalbos centro Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros (paramos) padalinyje Vytauto g. 87, Marijampolė

Integralios pagalbos į namus paslaugos teikimo aprašymas

Viešosios paslaugos pavadinimasIntegrali pagalba į namus
Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Pagalbos į namus tarnyba

tel.8 343 54286, 8 612 65301

el.p. pagalba@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovasVilma Ratkevičienė, direktorė, tel. 8 343 55426, el.p. direktore@mspc.lt
Viešosios paslaugos suteikimo kainaTeikiama neatlygintinai (projekto įgyvendinimo laikotarpiu)
Prašymo priėmimo vietaMarijampolės socialinės pagalbos centras, Bažnyčios g. 19, Marijampolė

 

 

GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66.

GIMK programa visada atstovauja vaikui ir jo interesams bei siekia padėti tėvų globos netekusiam vaikui surasti šeimą. Per mokymus būsimi globėjai ir įtėviai susipažįsta su procedūromis, galimų įvaikinti ar globoti vaikų poreikiais, išgyvenimais, auklėjimo metodais, pokyčiais pareiškėjų asmeniniame gyvenime atėjus vaikui į šeimą.

GIMK programą sudaro:

* Pagrindinė GIMK programa (7 susitikimai po 3 valandas, vieną kartą per savaitę).
* Specializuota GIMK programa budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, BVGN darbuotojams (6 susitikimai po 3 valandas, vieną kartą per savaitę).
* Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa (6 susitikimai po 3 valandas, vieną kartą per savaitę).
* Tęstinė GIMK programa (9 susitikimai po 3 valandas, vieną kartą per savaitę).

Budintis globotojas – asmuo, kuris savo šeimoje, nuo 3 iki 12 mėnesių, laikinai prižiūri nuo 1 iki 3 vaikų, kol jie sugrįš pas savo tėvus arba atsiras nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai. Budintis globotojas suteikia tokias artimiausias šeimos gyvenimui sąlygas, kokių reikia vaiko raidai ir gerovei. Norint tapti budinčiu globotoju, reikia išklausyti GIMK programos mokymus ir gauti teigiamą išvadą apie savo tinkamumą globoti vaikus.

Asmenys, apsisprendę tapti budinčiais globotojais, veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą. Budintis globotojas su Globos centru, kurio funkcijas atlieka Marijampolės socialinės pagalbos centras, sudaro tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis bei gauna atlygį.

Globos centras budinčiam globotojui įstatymo nustatyta tvarka organizuoja laikinąjį atokvėpį (kasmetines atostogas, ligos ar kt. atvejais) teikia socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą pagal poreikį vaikui, budinčiam globotojui ar vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

 

Darbuotojų kontaktai:

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė ir GIMK atestuota darbuotoja) Inesa Skvernelienė

Mob. tel. 8 676 42230

 

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė ir GIMK atestuota darbuotoja) Aušra Kėžienė

Mob. tel.8 676 42242

El. paštas: mokymai@mspc.lt

  GIMK Marijampolėje

 

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-10-0002) finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Projekto tikslas – suteikti kompleksinę pagalbą šeimai ir jų vaikams, išgyvenantiems sudėtingą gyvenimo tarpsnį, stiprinti šeimos tarpusavio ryšius, rasti taikius sprendimus.

POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMAI

Pozityvios tėvystės mokymai skirti tėvams, auginantiems 0-12 m. amžiaus vaikus.

Mokymų pagalba:

– Įgysite daugiau pasitikėjimo savimi, kaip tėvais;

– Geriau pažinsite, suprasite savo vaiką;
– Išmoksite efektyvių drausminimo, motyvacijos stiprinimo, pozityvių ribų nustatymo metodų;
– Išsaugosite artimą, šiltą santykį su vaiku.

Mokymus veda psichologas, pagal specialią tėvystės įgūdžių ugdymo programą. Mokymų kursas – 24val.

Efektyvios tėvystės mokymai skirti paauglius (nuo 12-18m.) auginantiems tėvams.

Mokymų pagalba:

– susipažinsite su vaiko raidos ir elgesio ypatumais paauglystės metu,

– mokysitės, kaip atpažinti, suprasti ir valdyti vaiko jausmus,

– mokysitės taikyti pozityvios disciplinos metodus ir taip kurti pagarbius tarpusavio santykius.

Mokymus veda lektorius. Mokymų kursas – 12 val.

PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA ŠEIMAI

Individualios/grupinės psichologo konsultacijos

– Šeimoms išgyvenančioms psichologinę krizę ar patyrusioms sunkių emocinių išgyvenimų (liga, netektis, skyrybos ir pan.).

– Vaikams, paaugliams dėl galimų emocijų, elgesio, raidos, mokymosi ir kt. sutrikimų. 

– Poroms, išgyvenančioms sunkumus tarpasmeniniuose santykiuose.

– Konsultacijos tėvams vaikų auklėjimo klausimais.

Nemokamai konsultuoja vaikų ir suaugusiųjų psichologai.

Dailės terapijos užsiėmimai grupėse.

Terapija skirta tėvams dalyvaujant kartu su vaikais (nuo 7m.). Užsiėmimų tikslas padėti pažinti savo ir vaikų vidinį pasaulį, jausmus, išgyvenimus per spalvas, vaizdinius, simbolius. Stiprinti šeimos narių tarpusavio santykius. Iš viso 6 užsiėmimai,

MEDIACIJOS PASLAUGOS

Konfliktų, ginčų, nesutarimų sprendimo būdas padedant nešališkam tarpininkui- mediatoriui.

Klientai kartu su mediatoriumi ieško bendro sprendimo įvairiais jiems svarbiais klausimais: ginčai, sudėtingos šeimos situacijos, konfliktiniai tėvų ir vaikų santykiai, skyrybų atvejai ir kt. Mediacija trunka tol, kol randamas visoms šalims priimtinas sprendimas – tai gali būti vienas ar keli susitikimai.

VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

Teikiamos nuo 3 metų amžiaus vaikams, kol tėvai dalyvauja projekto veiklose.

Informacija ir registracija

Bendruomeniniai šeimos namai

Vytauto g. 17, Marijampolė

Socialinė darbuotoja Jolita Glodienė

Tel. 8 684 90685

Darbo laikas:

I-IV 8:00-17:00; V – 8:00-16:00;

Pietų pertrauka 12:00-12:45.

Marijampolės bendruomeniniai šeimos namai

 

 

Partneriai

Vikaviškio vyskupijos „Caritas”

Bažnyčios g. 42, Marijampolė

Tel. 8 655 16739

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content