VAIKŲ GLOBOS TERMINAI IR SĄVOKOS

Globoti – tai priimti į savo namus ir širdį tėvų globos netekusį vaiką, juo rūpintis ir padėti augti pilnaverčiu žmogumi.

Globėjas – asmuo, kuris priima sprendimą kiekvieną dieną rūpintis tėvų globos netekusiu vaiku, pakviečia jį į savo namus ir širdį, suteikia saugumo jausmą ir mato šio svarbaus gyvenime žingsnio didelę prasmę.

Laikinoji globa – laikinai be tėvų globos likusio bei ypatingai sudėtingoje situacijoje esančio vaiko globa, suteikiant saugumą ir apgaubiant jį rūpesčiu bei šiluma.

Nuolatinė globa – tėvų globos netekusio bei dėl susiklosčiusių sąlygų negalinčio grįžti į savo namus vaiko globa, padedanti jam augti pilnaverčiu žmogumi globėjo šeimoje.

Budintis globotojas – asmuo, baigęs specialius mokymus ir žinantis, kaip rūpintis laikinai tėvų globos netekusiu vaiku, kaip suteikti jam fizinį bei emocinį saugumą, kol šis galės grįžti pas savo tėvus, bus globojamas nuolat ar įvaikintas.

Budinčio globotojo veikla – profesionali, laikina, žmogaus pagalba žmogui dėl vaikų priežiūros itin sudėtingu šeimai metu.

Laikinas svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje globojamu vaiku.

Atokvėpis – tai trumpalaikė globa, suteikianti pertrauką globėjams. Kai vaiko globėjas dėl susiklosčiusių aplinkybių negali pasirūpinti vaiku, kai ištinka krizinė situacija, jam padeda kitas globėjas – laikinai suteikia globojamam vaikui namus, rūpestį ir saugumą.

Daugiau informacijos: Marijampolės SPC Globos centre, adresu Šešupės g. 5, Netičkampio k., tel. nr. 8-676-42230 ir

8-676-42242, el. p. mokymai@mspc.lt arba www.mspc.lt , www.globoscentrai.lt

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content