Globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas

Pagrindinis / Globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas

GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66.

GIMK programa visada atstovauja vaikui ir jo interesams bei siekia padėti tėvų globos netekusiam vaikui surasti šeimą. Per mokymus būsimi globėjai ir įtėviai susipažįsta su procedūromis, galimų įvaikinti ar globoti vaikų poreikiais, išgyvenimais, auklėjimo metodais, pokyčiais pareiškėjų asmeniniame gyvenime atėjus vaikui į šeimą.

GIMK programą sudaro:

* Pagrindinė GIMK programa (7 susitikimai po 3 valandas, vieną kartą per savaitę).
* Specializuota GIMK programa budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, BVGN darbuotojams (6 susitikimai po 3 valandas, vieną kartą per savaitę).
* Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa (6 susitikimai po 3 valandas, vieną kartą per savaitę).
* Tęstinė GIMK programa (9 susitikimai po 3 valandas, vieną kartą per savaitę).

Budintis globotojas – asmuo, kuris savo šeimoje, nuo 3 iki 12 mėnesių, laikinai prižiūri nuo 1 iki 3 vaikų, kol jie sugrįš pas savo tėvus arba atsiras nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai. Budintis globotojas suteikia tokias artimiausias šeimos gyvenimui sąlygas, kokių reikia vaiko raidai ir gerovei. Norint tapti budinčiu globotoju, reikia išklausyti GIMK programos mokymus ir gauti teigiamą išvadą apie savo tinkamumą globoti vaikus.

Asmenys, apsisprendę tapti budinčiais globotojais, veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą. Budintis globotojas su Globos centru, kurio funkcijas atlieka Marijampolės socialinės pagalbos centras, sudaro tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis bei gauna atlygį.

Globos centras budinčiam globotojui įstatymo nustatyta tvarka organizuoja laikinąjį atokvėpį (kasmetines atostogas, ligos ar kt. atvejais) teikia socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą pagal poreikį vaikui, budinčiam globotojui ar vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

Darbuotojų kontaktai:

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė ir GIMK atestuota darbuotoja) Inesa Skvernelienė

Mob. tel. 8 676 42230

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė ir GIMK atestuota darbuotoja) Aušra Kėžienė

Mob. tel.8 676 42242

El. paštas: mokymai@mspc.lt

 GIMK Marijampolėje

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content