Laikinas apnakvindinimas

Pagrindinis / Laikinas apnakvindinimas

Laikino apnakvindinimo paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimasLaikinas apnakvindinimas, apgyvendinimas nakvynės namuose
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589), galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-01)

Socialinių paslaugų katalogas*, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570)

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 ( Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162)

Marijampolės savivaldybės tarybos 2021-03-29 sprendimas Nr.1-73 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

Marijampolės savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. 1-389 „Dėl laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugų organizavimo Marijampolės socialinės pagalbos centro Laikinosios nakvynės namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Norintys gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Narto seniūniją.

Norintys gauti laikino apnakvindinimo paslaugą, turi kreiptis į Laikinosios nakvynės namus, adresu: Vytauto g. 87, Marijampolė.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucijaMarijampolės savivaldybės administracijos sprendimas
Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Laikinosios nakvynės namai

tel.  (8 343) 53515, 8 612 65302, el. p. vilija.smigelskaite@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovasVilma Ratkevičienė, direktorė, tel. (8 343) 55426, 8 686 16707, el. p.  direktore@mspc.lt
Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos teikiamos vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu*, patvirtintu 2006 m. balandžio 5 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 . Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-12-01 (Žin., 2006, Nr.43-1570)

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Paslaugos apmokamos vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas-paraiška
Prašymo priėmimo vieta

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugai – Marijampolės savivaldybės administracijos Narto seniūnija.

Laikino apnakvindinimo paslaugai – Laikinosios nakvynės namai, Vytauto g. 87, Marijampolė

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content