Laikinas apgyvendinimas

Pagrindinis / Laikinas apgyvendinimas
Laikino apgyvendinimo  ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimasLaikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslauga
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios   paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1570)

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 ( Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162)

Marijampolės savivaldybės tarybos 2021-03-29 sprendimas Nr.1-73 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoNorintys gauti laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas institucijoje, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių arba tiesiogiai į socialinės paslaugos tiekėją Marijampolės socialinės pagalbos centro Krizių centrą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija, teikianti klientui socialines paslaugasMarijampolės savivaldybės administracijos sprendimas „Dėl socialinių paslaugų skyrimo“
Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro Krizių centras

tel. (8-684) 68 554

el. p. centrasnetickampis@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovasVilma Ratkevičienė, direktorė, tel. 8-343-55426 el.p. direktore@mspc.lt 
Viešosios paslaugos suteikimo trukmėMarijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, Socialinių paslaugų skyrimas
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)Amenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Marijampolės savivaldybėje, paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas-paraiška
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys, deklaravę gyvenamą vietą Marijampolės mieste, prašymą-paraišką pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių  paslaugų skyriui

Asmenys deklaravę gyvenamą vietą kaimiškoje seniūnijoje, prašymą-paraišką pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijos specialistams:

  • Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19
  • Gudelių seniūnijoje, Gudelių k., Vytauto g. 8
  • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6
  • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
  • Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27
  • Šunskų seniūnijoje, Šunskai, Varpo g. 32

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content