Laikinas apgyvendinimas

Pagrindinis / Laikinas apgyvendinimas
Laikino apgyvendinimo  ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimas Laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslauga
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios   paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos soc. apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-212 „Dėl socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1570); Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 ( Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162) Marijampolės savivaldybės tarybos 2021-03-29 sprendimas Nr.1-73 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Norintys gauti laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas institucijoje, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių paslaugų skyrių arba tiesiogiai į socialinės paslaugos tiekėją Marijampolės socialinės pagalbos centro Paramos šeimai padalinį Liudvinavo seniūnijoje.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija, teikianti klientui socialines paslaugas Marijampolės savivaldybės administracijos sprendimas „Dėl socialinių paslaugų skyrimo“
Viešosios paslaugos teikėjas Marijampolės socialinės pagalbos centro Paramos šeimai padalinys Liudvinavo seniūnijoje tel. (8-684) 68 554 el. p. centrasnetickampis@mspc.lt
Viešosios paslaugos vadovas Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel. 8-343-55426 el.p. direktore@mspc.lt 
Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, Socialinių paslaugų skyrimas
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai) Amenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Marijampolės savivaldybėje, paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 9116_8-forma_prasymas-paraiska
Prašymo priėmimo vieta Asmenys, deklaravę gyvenamą vietą Marijampolės mieste, prašymą-paraišką pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių  paslaugų skyrius Asmenys deklaravę gyvenamą vietą kaimiškoje seniūnijoje, prašymą-paraišką pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijos specialistams: Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19 Gudelių seniūnijoje, Gudelių k., Vytauto g. 8 Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6 Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18 Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27 Šunskų seniūnijoje, Šunskai, Varpo g. 32

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content