Transporto paslauga

Pagrindinis / Transporto paslauga

Transporto paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimasTransporto organizavimas
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589);

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019-12-20 sprendimas Nr. 1-366 „Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-10-28)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (prašymo forma);
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma);
Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (forma SP-1 arba SP-2) arba gydytojų pažyma (forma Nr. 027/a)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis darbuotojas)

Pasinaudojant IS „Parama“, gaunami duomenys iš:

Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

Užimtumo tarnybos prie LR SADM (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.uzt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens įregistravimą Užimtumo tarnyboje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas

Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centras

tel. (8 343) 52 287, 8 609 16 530, el.p. centras@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė,  direktorė, tel.  (8 343) 55 426, 8 686 16 707, el.p. direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmėAsmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto organizavimo paslaugas, prašymą-paraišką (prašymo forma), ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas pateikia Marijampolės socialinės pagalbos centrui
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:

Marijampolės socialinės pagalbos centras
Įmonės kodas 151388723
Sąsk. nr. LT17 7044 0600 0207 5786

Įmokos pavadinimas: (Vardas, Pavardė) už transporto paslaugas (maršrutas)

Už paslaugas galima susimokėti Socialinės pagalbos centro buhalterijoje.

Apmokėjimas už suteiktas transporto paslaugas pagal Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. 1-125 „Dėl Marijampolės Socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų per mėnesį patvirtinimą“;

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019-12-20 sprendimas Nr. 1-366 „Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” VI dalį.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma
Prašymo priėmimo vietaMarijampolės socialinės pagalbos centras, P.Kriaučiūno g. 2, Marijampolė

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content