Specialaus transporto

Pagrindinis / Specialaus transporto

Specialaus transporto paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimas Specialaus transporto organizavimas
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589);

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimas Nr.TR-352 „Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (forma);
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma;
Neįgaliojo arba pensininko pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma);
Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (forma SP-1 arba SP-2) arba gydytojų pažyma (forma F 027/a);

Pajamos už tris praėjusius mėnesius;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis darbuotojas)

Pasinaudojant IS „Parama“, gaunami duomenys iš:

Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

Užimtumo tarnybos prie LR SADM (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.uzt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens įregistravimą Užimtumo tarnyboje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;

Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Specialaus transporto tarnyba

tel. (8 343) 52 287, 8 609 16530

el.p. centras@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė,  direktorė, tel.  (8 343) 55 426,

8 686 16 707, el.p. direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto organizavimo paslaugas, prašymą-paraišką (forma), ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas pateikia Marijampolės socialinės pagalbos centrui.
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:

Marijampolės socialinės pagalbos centras
Įmonės kodas 151388723
Sąsk. nr. LT17 7044 0600 0207 5786

Įmokos pavadinimas: (Vardas, Pavardė) už transporto paslaugas (maršrutas)

Už paslaugas galima susimokėti Socialinės pagalbos centro buhalterijoje.

Apmokėjimas už suteiktas transporto paslaugas pagal

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. 1-125 „Dėl Marijampolės Socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų per mėnesį patvirtinimą“;

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimas Nr.TR-352 „Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” VI dalį.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 9116_8-forma_prasymas-paraiska 
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės socialinės pagalbos centras, P.Kriaučiūno g. 2, Marijampolė

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content