Dienos socialinė globa institucijoje

Pagrindinis / Dienos socialinė globa institucijoje
Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimas Dienos socialinė globa institucijoje
Teisės aktai reglamentuojantys viešosios paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589) galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-01) Socialinių paslaugų katalogas patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; žin., 2013, Nr.74-3719 );
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Norintys gauti dienos socialinę globą institucijoje, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos sprendimas
Viešosios paslaugos teikėjas Marijampolės socialinės pagalbos centro Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinys tel. 8 676 42206, el.p. jaunuoliai@mspc.lt
Viešosios paslaugos vadovas Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel. (8 343) 55426, 8 686 16707, el.p. direktore@mspc.lt
Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Pagal poreikį teikiama dienos socialinės globos paslauga institucijoje.
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai) Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Mokėjimo už paslaugas dydis apskaičiuojamas pagal Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 9116_8-forma_prasymas-paraiska
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracijos  seniūnijos

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content