Asmens duomenų apsauga

Pagrindinis / Asmens duomenų apsauga

Marijampolės socialinės pagalbos centre asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Reglamento pagrindu Marijampolės socialinės pagalbos centre 2020 m. rugpjūčio 19 d. priimtas Marijampolės socialinės pagalbos centro direktoriaus įsakymas Nr. V-48 „Dėl asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių vidinių dokumentų“, kuriuo patvirtinta Marijampolės socialinės pagalbos centro Asmens duomenų saugojimo politika, Duomenų subjekto teisių  įgyvendinimo Marijampolės socialinės pagalbos centre taisyklės, Marijampolės socialinės pagalbos centro Asmens duomenų saugojimo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas ir Marijampolės socialinės pagalbos centro Asmens duomenų apsaugos priemonių sąrašas.

Marijampolės socialinės pagalbos centro asmens duomenų saugumo politiką vykdo juristas Domantas Bernotavičius, tel. 8 343 52287, teise@mspc.lt

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content