Pagalba į namus

Pagrindinis / Pagalba į namus
Pagalbos į namus paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimas Pagalba į namus
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589) galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-01) Socialinių paslaugų katalogas patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; žin., 2013, Nr.74-3719 ) Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 ( Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162) Marijampolės savivaldybės tarybos 2021-03-29 sprendimas Nr.1-73 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Norintys gauti pagalbos į namus paslaugas, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos  sprendimas
Viešosios paslaugos teikėjas Marijampolės socialinės pagalbos centro Pagalbos namuose tarnyba tel. (8 343) 54 286, 8 612 65301 el.p. pagalba@mspc.lt
Viešosios paslaugos vadovas Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel. (8 343) 55426, 8 686 16707, el.p. direktore@mspc.lt
Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Pagalbos į namus paslauga teikiama nuo 5 iki 10 val. per savaitę.
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai) Mokėjimo rekvizitai: Marijampolės socialinės pagalbos centras Įmonės kodas 151388723 Sąsk. nr. LT17 7044 0600 0207 5786 Įmokos pavadinimas: už paslaugas namuose ( __ ) mėn. (Vardas, Pavardė) Už paslaugas galima susimokėti Socialinės pagalbos centro buhalterijoje. Pagalbos pinigai mokami Socialinės pagalbos centro buhalterijoje. Paslauga teikiama vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 9116_8-forma_prasymas-paraiska (1)
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracijos  seniūnijose

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content