Pagalba į namus

Pagrindinis / Pagalba į namus

Pagalbos į namus paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimasPagalba į namus
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589) galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-01)

Socialinių paslaugų katalogas patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; žin., 2013, Nr.74-3719 )

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 ( Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162)

Marijampolės savivaldybės tarybos 2021-03-29 sprendimas Nr.1-73 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoNorintys gauti pagalbos į namus paslaugas, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucijaMarijampolės savivaldybės administracijos sprendimas
Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Pagalbos namuose tarnyba

tel. (8 343) 54 286, 8 612 65301

el.p. pagalba@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovasVilma Ratkevičienė, direktorė, tel. (8 343) 55426, 8 686 16707, el.p. direktore@mspc.lt
Viešosios paslaugos suteikimo trukmėPagalbos į namus paslauga teikiama nuo 5 iki 10 val. per savaitę
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:

Marijampolės socialinės pagalbos centras
Įmonės kodas 151388723
Sąsk. nr. LT17 7044 0600 0207 5786

Įmokos pavadinimas: už paslaugas namuose ( __ ) mėn. (Vardas, Pavardė)

Už paslaugas galima susimokėti Socialinės pagalbos centro buhalterijoje.

Pagalbos pinigai mokami Socialinės pagalbos centro buhalterijoje.

Paslauga teikiama vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas-paraiška
Prašymo priėmimo vietaMarijampolės savivaldybės administracijos seniūnijose

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content