Pagalbos namuose skyrius

Pagrindinis / Paslaugos / Pagalbos namuose tarnyba

PAGALBOS NAMUOSE SKYRIUS

Marijampolės socialinės pagalbos centre Pagalbos namuose skyrius veikia nuo 2001 metų. Skyriaus nuostatai

Skyriuje teikiamos šios paslaugos:

 • Dienos socialinė globa asmens namuose.
 • Pagalba į namus.

Dienos socialinė globa asmens namuose – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose nuo 2 iki 10 val. per parą iki 5 dienų per savaitę, išimties atveju, Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka dienos socialinė globa gali būti teikiama ir savaitgaliais bei švenčių dienomis.

Kas gali gauti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas?

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas gali gauti – vaikai su sunkia negalia, suaugę asmenys su sunkia negalia ir senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys su sunkia negalia. 

Kur kreiptis norint gauti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas?

Dėl paslaugų reikia kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Neįgalumo lygio, darbingumo lygio, nuolatinės pagalbos arba nuolatinės slaugos nustatymo pažymą.
 4. Medicininių dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a).

Pagalba į namus – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Kas gali gauti pagalbos į namus paslaugas?

Pagalbos į namus paslaugas gali gauti – suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia, kiti asmenys ir jų šeimos, kurie dėl ligos ar kitų priežasčių laikinai neteko savarankiškumo. Kai pagalbos į namus paslaugas asmeniui (šeimai) veiksmingiau organizuoti pinigais, šios paslaugos keičiamos į piniginę išmoką – pagalbos pinigus. Pagalbos pinigai skiriami asmeniui (šeimai) susimokėti už pagalbą, kurią asmeniui (šeimai) gali suteikti kiti asmenys. Pagalbos pinigai nėra mokami, jeigu asmeniui nustatytas nuolatinės slaugos poreikis.

Kur kreiptis norint gauti pagalbos į namus paslaugas?

Dėl pagalbos į namus paslaugų reikia kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą, pateikiant šiuos dokumentus:

 1. Prašymą-paraišką socialinės paslaugoms gauti.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų valstybės ar žinybiniuose registruose).
 4. Medicininių dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a). Nuo išrašo išdavimo datos negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai. 
 5. Kitus reikalingus dokumentus. 
 

Kontaktai:
Vytauto g. 17, Marijampolė
Skyriaus vedėja Kristina Grabauskienė 
Tel.: 8 612 65301
El. paštas: pagalba@mspc.lt 

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content