Socialinė globa institucijoje

Pagrindinis / Socialinė globa institucijoje
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje paslaugos teikimo aprašymas
Administracinės paslaugos pavadinimas Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa institucijoje
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589) galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-01) Socialinių paslaugų katalogas*, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 . Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-12-01 (Žin., 2006, Nr.43-1570) Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-06-11 iki 2021-03-31 (Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162) Marijampolės savivaldybės tarybos 2021-03-29 sprendimas Nr.1-73 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
Informacija ir  dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės seniūniją pagal deklaruotą gyvenamą vietą.
Informacija ir  dokumentai, kuriuos turi gauti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos  sprendimas
Viešosios paslaugos teikėjas Marijampolės socialinės pagalbos centro Socialinės globos padalinys tel. (8 343) 59399, 8 687 11208 el. p. kartunamai@mspc.lt
Viešosios paslaugos vadovas Vilma Ratkevičienė, direktorė, (8 343) 55426, 8 686 16707, el.p. direktore@mspc.lt
Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Pagal poreikį teikiamos trumpalaikės arba ilgalaikės socialinės globos paslaugos
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai) Mokėjimas už trumpalaikės arba ilgalaikės socialinės globos paslaugas apskaičiuojamas ir nustatomas pagal asmens  pajamas. Mokėjimo už paslaugas dydis apskaičiuojamas pagal Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas-paraiška
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijos

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content