Laikinosios nakvynės namai

Pagrindinis / Paslaugos / Laikinosios nakvynės namai

LAIKINOSIOS NAKVYNĖS NAMAI

Laikinosios nakvynės namai Marijampolės socialinės pagalbos centre veikia nuo 2002 metų. Padalinio nuostatai

Padalinyje teikiamos šios paslaugos:

  • Apgyvendinimas nakvynės namuose.
  • Laikinas apnakvindinimas. 

Apgyvendinimas nakvynės namuose – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Kas gali gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą?

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą gali gauti socialinę riziką patiriantys asmenys.

Kokia yra apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos trukmė?

Apgyvendinimo nakvynės namuose trukmė – iki 12 mėn. Išimtiniais atvejais šis terminas gali būti pratęsiamas.

Kur kreiptis norint gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą?

Norintys gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą turi kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą paslaugoms gauti.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis, turi būti pateikiamas leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
  3. Medicininių dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a).

Apnakvindinimas nakvynės namuose – nakvynės ir būtinųjų paslaugų (buitinių, asmens higienos) suteikimas asmenims, kurie dėl krizinės situacijos yra benamiai, kai nesuteikus šių paslaugų iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei. 

Kokia yra paslaugos teikimo trukmė?

Paslauga teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras.

Kur kreiptis norint gauti laikino apnakvindinimo paslaugą?

Norintys gauti laikino apnakvindinimo paslaugą turi kreiptis į Laikinosios nakvynės namus, adresu Vytauto g. 87, Marijampolė. 

Kontaktai:
Vytauto g. 87, Marijampolė
Vedėja socialinėms paslaugoms Vilija Šmigelskaitė 
Tel.: 8 612 65302
El. paštas: vilija.smigelskaite@mspc.lt

 

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content