Transporto paslauga

Pagrindinis / Paslaugos / Transporto paslauga

TRANSPORTO PASLAUGA

Transporto organizavimo paslauga teikiama asmenims, kurie dėl negalios, ligos, senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Transporto paslaugos gavėjai gali būti:

  • sunkiai judantys neįgalieji, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais (0-30 procentų darbingumo lygis) ir vaikai, turintys judėjimo negalią;
  • sunkiai judantys neįgalieji, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis arba kurie yra pripažinti iš dalies darbingais (35-55 procentai darbingumo lygis) ir ribotai judantys asmenys, sulaukę 70 ir daugiau metų amžiaus;
  • ribotai judantys asmenys iki 70 metų amžiaus, kuriems nenustatytas darbingumo lygis ar specialiųjų poreikių lygis;
  • asmenys, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Transportas skiriamas vykti:

  • gydymo ir reabilitacijos tikslais (į gydymo ir reabilitacijos įstaigas, ortopedijos įmones, sanatorinio-kurortinio gydymo įstaigas, Gydytojų konsultacinę komisiją (GKK) ir (ar) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT));
  • į stacionarias socialinės globos ir slaugos įstaigas.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

  • Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (forma);
  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma);
  • Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (forma SP-1 arba SP-2) arba gydytojų pažyma (forma Nr. 027/a).

Prašymą dėl transporto paslaugos skyrimo asmeniui gali pateikti pareiškėjas, jo įgaliotas asmuo, vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), sutuoktinis, artimas giminaitis, bendruomenės narys.

DĖMESIO !

Paslaugas teikiame tik Marijampolės savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams.

Kontaktai:
P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė
Administratorė Inga Kalinauskienė
Tel.: 8 609 16530
El. paštas: centras@mspc.lt

 

Sutinku su privatumo politika

X
Skip to content